O nás

  • Jsme tři ženy a žijeme v naší krásné české zemi. Profesně jsme různého zaměření. Původně jsme pracovaly ve své oblasti každá samostatně, ale praxí jsme došly k tomu, že je potřeba naše aktivity propojit.
  • V momentě, kdy jsme začaly takto společně fungovat, jsme velmi rychle viděly výsledky naší práce v podobě spokojených lidí. Samotné nás překvapilo, jak rychle a efektivně můžeme pomoci.     
  • Proto jsme se v září 2018 rozhodly tuto naši společnou práci soustředit pod jednu střechu. Založily jsme společnost NOVA ROSA. Tento název vystihuje naši myšlenku přinášet lidem každý den od samého rána „novou rosu“ – čistou, krásnou, svěží a občerstvující.

A proto člověk, ať k nám vejde s čímkoliv, vyjde určitě jinak!

Naše klienty učíme:

  • pečovat o fyzické tělo,
  • budovat a rozvíjet duševní kondici,
  • uvědomit si souvislosti, které náš život ovlivňují.

Člověka řešíme komplexně od hlavy k patě. K těmto účelům využíváme jak přírodní suroviny z vlastních farem, které vyrábíme v ověřené kvalitě, tak naši knihu Život od ženy − praktický návod na život a osobní konzultace. 

Věříme, že pokud se na nás obrátíte, budete spokojeni.

Více informací o každé z nás

Jak k nám vejít?