MUDr. Jana Nováková

Poskytnu Vám jednoduchý návod na to, jak poznat své tělo a pečovat o něj tak, aby sloužilo co nejdéle ve zdraví.

MUDr. Jana Nováková

Narodila jsem se 18. prosince 1964 v Aši. Vyrůstala jsem v Chebu ve zdravotnické rodině – otec byl lékař a maminka zdravotní sestra. Vystudovala jsem medicínu a pracovala na oddělení soudního lékařství a na interním oddělení v nemocnici v Čáslavi, kde dosud žiji. Měla jsem možnost poznat spoustu lidských těl zevnitř a také jsem se setkala s řadou chronicky nemocných pacientů, kteří se opakovaně do nemocnice vraceli a jejich stav se nelepšil. Časem jsem zjistila, že některé obtíže nemocných jsou často způsobeny nesprávnou péčí o jejich fyzické tělo a špatným psychickým stavem. Nicméně konvenční medicína tuto spojitost mezi psychikou a zdravotní obtíží moc neřeší. V dnešní uspěchané době nemá lékař čas na to, aby zkoumal podrobně pacientův způsob života a stav jeho psychické stránky. Lékař – odborník vyšetří pacienta z hlediska své odbornosti, a pokud má člověk nějaké psychické problémy, skončí většinou na psychiatrii s dávkou antidepresiv nebo uklidňujících léků „na hlavu". 

V naší zemi není zatím podporována a ošetřena oblast alternativních medicínských postupů, které mohou být mnohdy účinnější než léky samotné. Ale dnešní lidé, ve snaze najít pomoc, pátrají a sami nacházejí alternativní možnosti řešení svých problémů.

Vzhledem ke svému lékařskému vzdělání Vám dovedu jednoduše vysvětlit Váš problém po zdravotní stránce, společně konzultovat Vaše lékařské nálezy a přeložit mnohdy nesrozumitelné informace uvedené v lékařských zprávách. S ohledem na Váš stav Vám doporučím vhodná režimová opatření týkající se správné životosprávy (úprava jídelníčku, vhodné pohybové aktivity, spánek, záliby ad.). Vyslechnu Vaše stesky, popovídám si s Vámi a vše vysvětlím. Naučím Vás starat se o svou tělesnou schránku, aby Vám sloužila ve zdraví co nejdéle.

Jak se říká, je lépe nemocem přecházet než je léčit, proto jsem neoblomným zastáncem prevence (= předcházení nemocem). Ve starých lékařských knihách jsou obsažena „moudra", která se z dnešních moderních knih vytratila:

„Tenkráte plní lékař nejlépe svoje povinnosti, když ho je nejméně zapotřebí.“

„Nejvíce nemocí pramení z nedostatečného poznání.“

(MUDr. Karel Pur – Nový lékařský rádce, 1926).

Jsem velmi vděčna za to, že mohu v rámci NOVA ROSA přispět svými medicínskými znalostmi a pomoci lidem poznat své tělo, aby o něj mohli náležitě pečovat.

Chtěli byste poradit s řešením Vašeho problému?

Obraťte se na mne