Lada Stehnová

Naučím vás jednoduše se vyznat ve vlastní mysli i životě. Pomohu vám zvládnout náročné emoční situace v oblasti vztahů, zdraví, práce a čehokoli, co právě řešíte.

Lada Stehnová

Narodila jsem se 24. 7. 1970 v Poličce. Trvale žiji s manželem v Kameničkách na Vysočině. Po studiích jsem se věnovala budování vlastní firmy se zaměřením na navrhování a tvorbu oděvů.

Do mého života ovšem nečekaně vstoupily závažné zdravotní problémy, které mě dlouhodobě vyřadily z běžného života. Prakticky ze dne na den jsem musela opustit všechno, co jsem do té doby vybudovala. Během následujících třech let, které jsem trávila v kruhu své rodiny a celkem izolovaná od společnosti, jsem byla nucena svůj život od základu přehodnotit a přizpůsobit novým okolnostem. V této době jsem najednou měla možnost poznávat život a jeho smysl z těch stránek, které člověk v běžném provozu nemá šanci vidět.

V roce 2005 ke mně přišla velká příležitost, které jsem se chopila a již 15 let s manželem vlastním firmu, kde pomáháme lidem jak po stránce osobní, tak se finančně realizovat.

Zároveň se mi v průběhu let začaly „odshora“ otevírat možnosti vnitřní práce. Říkám tomu dary. Mám možnost „vidět“ u člověka víc, než jen jeho tělo zvenku. A protože jsem věděla, že tím mohu lidem okolo sebe velmi pomoci, založili jsme společnost Novarosa, kde využívám těchto schopností k diagnostice zdravotních potíží, k rozboru psychického stavu člověka, jeho vnitřního potenciálu a směru a smyslu vedení jeho životní energie. Mohu mým klientům ukázat, jak vidět svůj život v souvislostech událostí, vztahů, přijatých vzorců chování i prostředí, ve kterém žijí. Umím naučit člověka vyznat se ve své životní mapě tak, aby sám bezpečně dokázal vždy najít správnou cestu.

Chtěli byste poradit s řešením Vašeho problému?

Obraťte se na mne